Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.LOGO Jm KCHK.jpg

pobočný spolek 08 Jihomoravský

KNÍRAČ MALÝ - bílý, černostříbřitý, černý, pepř a sůl
KNÍRAČ STŘEDNÍ - černý, pepř a sůl
KNÍRAČ VELKÝ - černostříbřitý, černý, pepř a sůl

Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi 20. 1. 2024

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. pobočný spolek 08 Jihomoravský
IČ: 62159666, se sídlem Krasová 410/8, 614 00 Brno,
zapsaný u MS v Praze pod sp. zn. L 72501
 
Členskou schůzi svolává: Ing. Eva Bajgarová dle usnesení Předsednictva KCHK z 12.12.2023
Místo konání:            Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Čas zahájení:            9:30

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební  a návrhové komise a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze      
3. Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2023
  a. zpráva o činnosti Jm KCHK v r. 2023, zpráva o hospodaření pobočky - předsedkyně Eva Bajgarová
  b. zpráva OPCH Jm KCHK v r. 2023 – OPCH Olga Dřímalová
  c. zpráva revizní komise Jm KCHK pro r. 2023 - předseda RK Libor Vecl
  d. zpráva o výcviku Jm KCHK v r. 2023 – výcvikář  Lukáš Slowioczek
  e. informace k situaci ohledně návrhu na výmaz statutárního zástupce pobočného spolku 08 jihomoravského ze spolkového rejstříku

4. Návrhy výboru na rok 2024
  a. Eva Bajgarová – předsedkyně pobočky: návrh rozpočtu 2024 ( vč. odsouhlasení výše čl. příspěvků na r. 2025 )
  b. Olga Dřímalová – poradkyně chovu: plánované chovatelské akce
  c. Lukáš Slowioczek – výcvikář: plánované výcvikové akce
5. Zpráva z Konference KCHK na podzim 2023 – složení nového předsednictva a informace o schválení změn normativů
6. Mimořádná konference březen 2024, potvrzení schválených delegátů

Přestávka

7. Volba členů výboru a revizní komise
8. Ocenění aktivních a zasloužilých členů pobočky
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Naléhavě Vás žádáme o maximální účast.
Jste srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno.

Zveřejněno 19. 12. 2023


Nařízení PKCHK o svolání členské schůze JM pobočky

ke stažení zde.
Zveřejněno 14. 12. 2023

Zápis z členské schůze konané 4.11.2023

ke stažení zde a usnesení zde.

Zveřejněno 27. 11. 2023 


Zápis ze schůze výboru pobočky

konané 25. 10. 2023 ke stažení zde.

Zveřejněno 27. 10. 2023


Pozvánka na členskou schůzi 4.11. 2023

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. pobočný spolek 08 Jihomoravský

 IČ: 62159666, se sídlem Krasová 410/8, 614 00 Brno,
zapsaný u MS v Praze pod sp. zn. L 72501

Členskou schůzi svolává:             Ing. Eva Bajgarová

Místo konání:                                   Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Čas zahájení:                                    9.30

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze
 3. Projednání návrhů změn klubových normativů 
 4. Projednání návrhů kandidátů do předsednictva KCHK a RK KCHK

 Přestávka 

 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Návrh usnesení a jeho schválení 

Jste srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno.

Zveřejněno 12. 10. 2023


Zápis ze schůze výboru pobočky

konané 12. 9. 2023 ke stažení zde.

Zveřejněno 30. 9. 2023


Oblastní klubová výstava kníračů září 2023

a bonitace malých a strředních kníračů. Výsledky OKV a bonitace.

Zveřejněno 30. 9. 2023


Oblastní klubová výstava kníračů září 2023

a bonitace malých a středních kníračů. Propozice ke stažení.


Zápis ze schůze výboru pobočky

konané 20. 6. 2023 ke stažení zde.

Zveřejněno 25. 6. 2023


Zápis ze schůze výboru pobočky

konané 2. 5. 2023 ke stažení zde.

Zveřejněno 14. 5. 2023


Oblastní klubová výstava kníračů květen 2023

a bonitace malých a strředních kníračů. Propozice ke stažení.

Zveřejněno 6. 3. 2023


Den knírače duben 2023

propozice ke stažení.

Zveřejněno 6. 3. 2023


Zápis ze schůze výboru pobočky

konané 28.2. 2023 ke stažení zde.

Zveřejněno 6. 3. 2023


Soubory ke stažení

Bonitace výsledky 22.5.2022.xls, Bonitace výsledky 17.9.2022.xlsx, Zpráva o výsledcích chovu malých, středních a velkých kníračů v jihomoravské pobočce KCHK za rok 2022.xlsx


Soubory ke stažení

přidány soubory ke stažení: zápis z členské schůze únor 2023 a usnesení z členské schůze únor 2023.

Zveřejněno 16. 2. 2023


Zveme naše členy  na členskou schůzi pobočky

Schůze se bude konat v sobotu 11.2.2023 od 9.30 hodin v zasedací místnosti Povodí Moravy na Dřevařské ulici č. 11 v Brně.

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze
 3. Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2022
  1. zpráva o činnosti Jm KCHK v r. 2022, zpráva o hospodaření pobočky - předsedkyně Eva Bajgarová
  2. zpráva OPCH Jm KCHK v r. 2022 – OPCH Olga Dřímalová
  3. zpráva revizní komise Jm KCHK pro r. 2022 - předseda RK Libor Vecl
  4. zpráva o výcviku Jm KCHK v r. 2022 – výcvikář  Lukáš Slowioczek
 4. Návrhy výboru na rok 2023
  1. Eva Bajgarová – předsedkyně pobočky: návrh rozpočtu 2023 ( vč. odsouhlasení výše čl. příspěvků na r. 2024 )
  2. Olga Dřímalová – poradkyně chovu: plánované chovatelské akce
  3. Lukáš Slowioczek – výcvikář: plánované výcvikové akce
 5. Zpráva o změně názvu pobočky a počtu členů  a složení výboru
 6. Konference KCHK na podzim 2023 – návrh a schválení kandidátů
 7. Přestávka
 8. Ocenění aktivních a zasloužilých členů pobočky
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

Zveřejněno 19. 1. 2023


Členské příspěvky

na tento rok jsme odsouhlasili na členské schůzi v červnu 2022, takže je možno již teď platit tyto členské příspěvky ( preferujeme platbu na účet) :

 • roční příspěvek ……………………….  500.- Kč
 • důchodci, studenti a nezaměstnaní déle než 6 měsíců – roční příspěvek ……. 350.- Kč.

   na účet: 670100-2208620988/6210 MBank,  buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A“ (nikoliv „C“).

Zveřejněno 19. 1. 2023


Chovatelské akce pro letošní rok :

Den knírače 15. (16.) 4. 2023 v Brně na KK Královo Pole

OKV s ČKŠ a bonitace MK+SK 20.5.2023 v Brně na KK Královo Pole

OKV  bez ČKŠ a bonitace MK+SK 23.9.2023 v Brně na KK Královo Pole.

Zveřejněno 19. 1. 2023


Zápis ze schůze výboru pobočky

konané 17.1. 2023 ke stažení zde.

Zveřejněno 19. 1. 2023


PF2023

Vážení členové jihomoravské pobočky, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a vše nejlepší – hodně štěstí a hlavně zdraví  - do nového roku 2023.

 

PS. Předběžně oznamujeme, že členská schůze naší pobočky se bude konat s největší pravděpodobností v sobotu 11.2.2023 v 9.30 na Povodí Moravy, u. Dřevařská v Brně. Pozvánku pošleme v lednu.

 

 

ing. Eva Bajgarová, předsedkyně a hospodářka Jm KCHK

e.bajgarova@volny.cz

tel. 739060089

Zveřejněno 21. 12. 2022


Archív aktualit 2022


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.