Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.LOGO Jm KCHK.jpg

pobočný spolek 08 Jihomoravský

KNÍRAČ MALÝ - bílý, černostříbřitý, černý, pepř a sůl
KNÍRAČ STŘEDNÍ - černý, pepř a sůl
KNÍRAČ VELKÝ - černostříbřitý, černý, pepř a sůl

Aktuality

Jubileum doc. Procházky

Přejeme mnoho radosti ze života a hlavně pevné zdraví.

Zveřejněno: 11. 4. 2024


Výsledky Mimořádné konderence KCHK 

Informace o nedávné Mimořádné konferenci KCHK, o jejím průběhu a závěrech z ní vyplývajících, budou v nejbližší době zveřejněny na webu KCHK.

Zveřejněno: 11. 4. 2024


Celostátní klubová výstava proběhne v květnu 

Propozice a další informace naleznete v sekci Výstavy

Zveřejněno: 2. 3. 2024, aktualizováno 10. 4. 2024


Bonitace všech velikostních rázů proběhne v květnu

Propozice naleznete v sekci Bonitace

Zveřejněno: 2. 3. 2024, aktualizováno 10. 4. 2024


Den Knírače v dubnu 2024

Více informací naleznete v sekci Akce pobočky

Zveřejněno: 2. 3. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 20. 2. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 26. 2. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 20. 1. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 24. 1. 2024


Zápis z členské schůze konané 20. 1. 2024

včetně usnesení a zpráv ke stažení zde.

Zveřejněno: 24. 1. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 9. 1. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 15. 1. 2024


PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH OČNÍCH VAD platná od 1.1.2024

k nahlédnutí zde.

Zveřejněno 4.1. 2024


Všem členům pobočného spolku jihomoravského přejeme krásné vánoce a vše nejlepší v novém roce.

 PF_2024_1.png


Pozvánka na členskou schůzi 20. 1. 2024

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. pobočný spolek 08 Jihomoravský
IČ: 62159666, se sídlem Krasová 410/8, 614 00 Brno,
zapsaný u MS v Praze pod sp. zn. L 72501
 
Členskou schůzi svolává: Ing. Eva Bajgarová dle usnesení Předsednictva KCHK z 12.12.2023
Místo konání:            Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Čas zahájení:            9:30

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební  a návrhové komise a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze      
3. Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2023
  a. zpráva o činnosti Jm KCHK v r. 2023, zpráva o hospodaření pobočky - předsedkyně Eva Bajgarová
  b. zpráva OPCH Jm KCHK v r. 2023 – OPCH Olga Dřímalová
  c. zpráva revizní komise Jm KCHK pro r. 2023 - předseda RK Libor Vecl
  d. zpráva o výcviku Jm KCHK v r. 2023 – výcvikář  Lukáš Slowioczek
  e. informace k situaci ohledně návrhu na výmaz statutárního zástupce pobočného spolku 08 jihomoravského ze spolkového rejstříku

4. Návrhy výboru na rok 2024
  a. Eva Bajgarová – předsedkyně pobočky: návrh rozpočtu 2024 ( vč. odsouhlasení výše čl. příspěvků na r. 2025 )
  b. Olga Dřímalová – poradkyně chovu: plánované chovatelské akce
  c. Lukáš Slowioczek – výcvikář: plánované výcvikové akce
5. Zpráva z Konference KCHK na podzim 2023 – složení nového předsednictva a informace o schválení změn normativů
6. Mimořádná konference březen 2024, potvrzení schválených delegátů

Přestávka

7. Volba členů výboru a revizní komise
8. Ocenění aktivních a zasloužilých členů pobočky
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Naléhavě Vás žádáme o maximální účast.
Jste srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno.

Zveřejněno 19. 12. 2023


Nařízení PKCHK o svolání členské schůze JM pobočky

ke stažení zde.
Zveřejněno 14. 12. 2023

Archív aktualit 2023

Archív aktualit 2022


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.