Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.LOGO Jm KCHK.jpg

pobočný spolek 08 Jihomoravský

KNÍRAČ MALÝ - bílý, černostříbřitý, černý, pepř a sůl
KNÍRAČ STŘEDNÍ - černý, pepř a sůl
KNÍRAČ VELKÝ - černostříbřitý, černý, pepř a sůl

Aktuality

Oznámení o úmrtí Jany Parylové

Se  zármutkem oznamujeme, že nás dne 4. července 2024 náhle opustila Jana Parylová, čestná členka našeho pobočného spolku. Byla to vynikající chovatelka, poradkyně chovu, rozhodčí pro knírače a pro KCHK toho udělala opravdu hodně. Věnujme jí tichou vzpomínku.

Poslední rozloučení

Zveřejněno: 9. 7. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 6. 5. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 27. 5. 2024


!!! POZOR ZMĚNA !!!

Termín konání bonitace kníračů všech velikostních rázů ve Zbraslavi u Brna se přesouvá z neděle 19. 5. na sobotu 18. 5.

Naváže na celostátní klubovou výstavu, konanou tentýž den.


Jubileum doc. Procházky

Dne 13. 3. 2024 oslavil významné životní jubileum Doc. MVDr. Zdeněk Procházka, DrSc., (*1929) 

Chovem středních kníračů černých se aktivně zabýval od roku 1969 do roku 2004 ve své chovatelské stanici Patria Bohemica.

 

Absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně a řadu let pracoval ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, odkud odešel učit na Veterinární a farmaceutickou univerzitu, kde svou vědeckou činnost ukončil odchodem do důchodu. Jako veterinární lékař se věnoval dlouholeté praktické chovatelské činnosti a své bohaté zkušenosti využíval jako poradce chovu plemene knírač a při posuzování psů jako mezinárodní rozhodčí. 

 

Kynologii opakovaně propagoval v několika pořadech České televize a v Českém rozhlase. Je autorem řady vědeckých publikací z oboru veterinární medicíny i několika významných kynologických děl (Chov psů, Naši knírači, O naplněné lásce mezi člověkem a psem…..), mnoho let vedl také redakci v našem klubu a vydával zpravodaj Knírač

 

Přejeme mnoho radosti ze života a hlavně pevné zdraví.

 

Za pobočný spolek 08 Jihomoravský Mgr. Klára Adler a ing. Eva Bajgarová

Zveřejněno: 11. 4. 2024, aktualizováno 12. 4. 2024


Výsledky Mimořádné konderence KCHK 

Informace o nedávné Mimořádné konferenci KCHK, o jejím průběhu a závěrech z ní vyplývajících, budou v nejbližší době zveřejněny na webu KCHK.

Zveřejněno: 11. 4. 2024


Celostátní klubová výstava proběhne v květnu 

Propozice a další informace naleznete v sekci Výstavy

Dovolujeme si upozornit na vítanou novinku při naší výstavě - v 10 hodin bude nová předsedkyně KCHK, paní Denisa Havelková, předávat poháry za získané šampiony klubu za rok 2023 a v 15 hodin téhož dne pak proběhne neformální setkání se členy nového Předsednictva KCHK (paní Denisa Havelková, paní Eva Filipová a paní Martina Kaprálková), které si mimo jiné klade za cíl obnovit komunikaci se všemi členy klubu, zjistit jejich aktuální “knírači” potřeby a problémy a pružněji pracovat na jejich objasnění a vyřešení.

Dotazy a připomínky k dané problematice, témata, která by Vás v souvislosti s naším klubem a knírači obecně zajímaly, jsou vítány, a rádi bychom Vás v této souvislosti požádali, abyste je zaslali předsedkyni KCHK na e-mailovou adresu: denisa@grandcalvera.cz s dostatečným časovým předstihem, který je nutný pro přípravu podkladů pro řádnou odpověď. 

Zveřejněno: 2. 3. 2024, aktualizováno 12. 4. 2024


Bonitace všech velikostních rázů proběhne v květnu

Propozice naleznete v sekci Bonitace

Zveřejněno: 2. 3. 2024, aktualizováno 10. 4. 2024


Den Knírače v dubnu 2024

Více informací naleznete v sekci Akce pobočky

Zveřejněno: 2. 3. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 20. 2. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 26. 2. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 20. 1. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 24. 1. 2024


Zápis z členské schůze konané 20. 1. 2024

včetně usnesení a zpráv ke stažení zde.

Zveřejněno: 24. 1. 2024


Zápis ze schůze výboru konané 9. 1. 2024

ke stažení zde.

Zveřejněno: 15. 1. 2024


PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH OČNÍCH VAD platná od 1.1.2024

k nahlédnutí zde.

Zveřejněno 4.1. 2024


Všem členům pobočného spolku jihomoravského přejeme krásné vánoce a vše nejlepší v novém roce.

 PF_2024_1.png


Pozvánka na členskou schůzi 20. 1. 2024

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. pobočný spolek 08 Jihomoravský
IČ: 62159666, se sídlem Krasová 410/8, 614 00 Brno,
zapsaný u MS v Praze pod sp. zn. L 72501
 
Členskou schůzi svolává: Ing. Eva Bajgarová dle usnesení Předsednictva KCHK z 12.12.2023
Místo konání:            Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Čas zahájení:            9:30

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební  a návrhové komise a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze      
3. Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2023
  a. zpráva o činnosti Jm KCHK v r. 2023, zpráva o hospodaření pobočky - předsedkyně Eva Bajgarová
  b. zpráva OPCH Jm KCHK v r. 2023 – OPCH Olga Dřímalová
  c. zpráva revizní komise Jm KCHK pro r. 2023 - předseda RK Libor Vecl
  d. zpráva o výcviku Jm KCHK v r. 2023 – výcvikář  Lukáš Slowioczek
  e. informace k situaci ohledně návrhu na výmaz statutárního zástupce pobočného spolku 08 jihomoravského ze spolkového rejstříku

4. Návrhy výboru na rok 2024
  a. Eva Bajgarová – předsedkyně pobočky: návrh rozpočtu 2024 ( vč. odsouhlasení výše čl. příspěvků na r. 2025 )
  b. Olga Dřímalová – poradkyně chovu: plánované chovatelské akce
  c. Lukáš Slowioczek – výcvikář: plánované výcvikové akce
5. Zpráva z Konference KCHK na podzim 2023 – složení nového předsednictva a informace o schválení změn normativů
6. Mimořádná konference březen 2024, potvrzení schválených delegátů

Přestávka

7. Volba členů výboru a revizní komise
8. Ocenění aktivních a zasloužilých členů pobočky
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Naléhavě Vás žádáme o maximální účast.
Jste srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno.

Zveřejněno 19. 12. 2023


Nařízení PKCHK o svolání členské schůze JM pobočky

ke stažení zde.
Zveřejněno 14. 12. 2023

Archív aktualit 2023

Archív aktualit 2022


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting