Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.LOGO Jm KCHK.jpg

pobočný spolek 08 Jihomoravský

KNÍRAČ MALÝ - bílý, černostříbřitý, černý, pepř a sůl
KNÍRAČ STŘEDNÍ - černý, pepř a sůl
KNÍRAČ VELKÝ - černostříbřitý, černý, pepř a sůl

Základní informace pro majitele nakrytých chovných fen

Po narození štěňat je nezbytné:

Do 5 dnů po narození písemně nebo telefonicky nebo elektronicky nahlásit vrh štěňat příslušnému poradci chovu (dále jen OPCH). Ten zašle potřebné formuláře. Dále doporučujeme oznámit vrh – počet štěňat, pohlaví a rychlé spojení na chovatele příslušnému ÚPCH, který vrh zveřejní na odpovídající webové stránce KCHK.

Mezi 3 – 5 dnem (podle kondice štěňat) odstranit paspárky (vlčí drápky) na zadních končetinách (pokud zde jsou) – případně na předních končetinách první prsty.

Podle platného standardu kníračů všech velikostních a barevných rázů, má mít knírač přirozený ocas (nezkrácený!). Proto se doporučuje, aby chovatelé u svých odchovů nenechali kupírovat ocasy.

Chovatel musí provádět vážení štěňat – a to jednotlivě a vést o tom záznamy. Optimální je zvážit ihned po porodu – porodní váhu, pak vždy ve stejnou denní dobu – první týden obden, pak jednou za týden.

Do 7 dnů po porodu oznámit vrh majiteli krycího psa s udáním počtu štěňat a pohlaví. Vyrovnání za krytí provést podle dohody uzavřené před nakrytím feny.

Ve stáří 2-3 týdny štěňat elektronicky (příp. doporučeně) odeslat na Plemennou knihu ČKS. Hlášení vrhu pro čipování (Adresa: Plemenná kniha ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7, plemennakniha2@kynologie.cz.

2.-3.tí týden provést první odčervení štěňat i feny. Prostředek a dávkování určí ošetřující veterinární lékař.

Dále každé dva týdny provést další odčervení.

Od 6. tého týdne stáří štěňat možno zahájit očkování. Záleží na individuálních podmínkách – o postupu rozhodne veterinární lékař.

Mezi 6. až 7. týdnem je nutno provést označení celého vrhu najednou a jednotně a to čipováním. Čipování na levou stranu krku. Čipování provede pouze veterinární lékař. Čipování musí být potvrzeno na kontrolním pásku včetně nalepených čipovacích pásků, odpovídajícího jména štěněte a zápisového čísla.

Do 7 týdnů stáří štěňat musí být provedena nejméně 1 kontrola vrhu štěňat. Termín kontroly a způsob provedení vždy a zavčas dohodněte (nejlépe telefonicky) s příslušným OPCH. Kontrola se provádí až po označení štěňat čipem!. Kontrolován musí být vždy kompletní vrh a to současně!!. Bez provedení kontroly nesmí být prodáno žádné štěně!

V případě prvního vrhu štěňat nebo vrhu s více než 6.ti živými štěňaty je možné provést první kontrolu vrhu do 1 týdne stáří štěňat.

Poplatek za vystavení krycího listu se upravuje na 100,- Kč, v případě expresního vybavení (do 1 týdne) platí žadatel dvojnásobek.

Úhradu za kontrolu vrhu hradí chovatel kontrolorovi a to ve výši 50,- Kč za každé zapsané štěně a cestovné.

Štěňata mohou být předána novým majitelům ve stáří nejméně 50 dnů, a v odpovídající váze. Nikdy dříve!!

Při kontrole vrhu předá chovatel OPCH tyto dokumenty:

- přihlášku k zápisu štěňat s potvrzením o provedeném čipování – originál

- krycí list – originál (nelze již vracet elektronicky) podepsaný oběma majiteli.

- přidělená zápisová čísla z Plemenné knihy (nadepsaný Plem.knihou ORIGINÁL)

- kontrolní pásek tetování/čipování potvrzený veterinárním lékařem a chovatelem. originál s nalepenými čipovacími proužky.

- další veterinární potvrzení (DOV, MAC, PRA,...) – kopie

V případě zahraničního krytí kopii PP psa + doklady o získaných titulech

V případě prodeje štěněte do zahraničí, musí být samostatně vyplněna a podepsána Žádanka o vystavení exportního průkazu původu. Originál žádanky se přikládá k přihlášce vrhu (pro každé štěně zvlášť). Tato žádanka se vyplňuje i při dodatečné žádosti o exportní PP – když už štěně obdrželo normální PP.

V případě, že jde o první vrh feny nutno k přihlášce připojit

- originál průkazu původu feny včetně přílohy (k přeregistraci)

- fotokopii dokladu o chráněném názvu chovatelské stanice

Pokud chovatel ještě nemá odsouhlasený chráněný název chovatelské stanice v příslušné kolonce, napíše zažádáno.

(Nová adresa – ČMKU – registr CHS, Maškova 3, 182 53, Praha 8 - Kobylisy)

Pokud fena získala oproti poslednímu vrhu lepší výstavní ohodnocení, případně složila zkoušku z výkonu lze k doplnění zaslat elektronicky na Plemennou knihu i když nepůjde o první vrh.

Všechny termíny nutno dodržet, protože v případě zaslání přihlášky k zápisu štěňat Plemenné knize (včetně vybavení OPCH a ÚPCH) po 90.ti dnech od porodu, nebude vrh Plemennou knihou zapsán.

 

OPCH Jihomoravské pobočky KCHK:

Knírač malý, střední a velký

Olga Dřímalová, Jižní náměstí 17 

619 00 Brno, tel.: 543 251 185

mob.: 776 020 474

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.