16.3.2021 - AKTUALITY

Individuální bonitace MK a SK

- zájemci o individuální bonitaci se nahlásí pí. Suché, dle počtů zájemců bude rozhodnuto o jejich zorganizování. Bonitace muže být provedena i bez výstavy, která bude splněna dodatečně po uvolnění protiepidemických opatření. Informace o zařazení do chovu MK a SK: Zařazení do chovu bez splněné výstavy platí u psa na dvě krytí, u feny na 1 vrh – omezení se ruší -zařazení do chovu platí neomezeně do odvolání. Jedincům,kteří již byli zbonitováni bez výstavy na - pes 2 krytí nebo fena - 1 vrh , se omezení ruší a splnění výstavy pořádané KCHK platí po uvolnění protiepidemických patřeni -v rozsahu možnosti konání výstav. Jedinci , kteří splní individuální bonitaci mohou působit v chovu a podmínku splnění výstavy pořádané KCHK splní po uvolnění protiepidemických opatřeni-v rozsahu možnosti konání výstav. Najdete na : http://www.kchk.cz/

 

Pořádání naší výstavy a bonitace 15.5.2021 – dle protiepidemických opatření

 

Do kapitoly "CHOV" byly přidány základní informace pro majitele nakrytých chovných fen a plán akcí na rok 2021 pořádaných KCHK ČR 

 


23.3.2020 - Dočasné úpravy ohledně fungování Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s., info z ČMKU

OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00.

Kontroly vrhu můžou provádět veterinární lékaři při čipování:

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, zašle chovatel po kontrole štěňat veterinárním lékařem ( veterinární lékař potvrdí zadní str. přihlášky k vrhu ) příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK ČR 1927 (na základě členského průkazu a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Korespondence mezi P KCHK a pobočkami KCHK a chovateli typu kopie krycího listu pro UPCH, zápisy, apod. je pokud možno omezena na korespondenci e-mailovou, popřípadě obyčejnou poštou.

Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

INFO z ČMKU:

Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas P ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání P ČMKU(zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

V současné nelehké době ČMKU apeluje na všechny chovatele, aby pečlivě zvažovali neodkladnost krytí svých fen. Mimořádná opatření vlády zásadně ovlivňují i možnosti prodeje a distribuce štěňat. Současné podmínky mohou být i prodlouženy, dobu možného omezení nelze odhadnout. Prosíme, chovejte s rozumem, plánujte své odchovy v závislosti na předběžném zájmu o ně. Vyvarujete se tím problémů s obtížným umísťováním štěňat ve vhodných podmínkách i problémů s neprodanými štěňaty.


Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBORAktualizováno: 19.4.2021 v 19:15 hod.

Sprache/Language: