BANKOVNÍ SPOJENÍ - bankovní účet vedený v mBank

Veškeré pobočkové poplatky je nutné platit na účet:

                     670100-2208620988/6210

bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu "A" (nelze použít poštovní poukázku typu "C")

Pro platbu poštovní poukázkou typu "A" je adresa majitele účtu, t.j. hospodáře pobočky

       Ing. Eva Bajgarová, Krasová 8, 614 00 Brno

Vždy je nutné uvést číslo variabilního symbolu a to:

         1 - členské příspěvky, zápisné

         2 - výstava

         3 - bonitace

         4 - ostatní poplatky (zejména chovatelské)

         5 - Den knírače

         6 - Inzerce

Ve zprávě pro příjemce při platbě bankovním převodem uveďte jméno člena pobočky za kterého je platba provedena, při platbě za inzerci jméno objednatele placené inzerce.

Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBOR


Aktualizováno: 18.7.2021