Členská schůze Jihomoravské pobočky KCHK + platba členských příspěvků

Vzhledem k epidemiologické situaci a přijatým opatřením v této souvislosti není zatím možno uspořádat členskou schůzi naší pobočky. Proto bylo přistoupeno k provedení této schůze písemnou formou.

Dne 11.2.2021 byl členům pobočky zaslán zápis této schůze včetně zpráv členů výboru. Žádáme Vás, abyste do 18.2.2021 vyjádřili svůj souhlas se zněním této schůze, příp. zaslali připomínky na e-mail e.bajgarova@volny.cz

Dále připomínáme, že je do 25.2.2021 nutno zaplatit členské příspěvky :

- jednorázové zápisné do klubu ........ 350.- Kč

- základní členský příspěvek ............ 400.- Kč

- studenti, důchodci a nezaměstnaní déle jak 6 měsíců ......250.- Kč

Termín zaplacení členských příspěvků : do 25. února 2021

Všechny klubové poplatky je nutné platit na účet 670100-2208620988/6210 MBank, buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A" (nikoliv „C"). Vždy je třeba uvést číslo variabilního symbolu:

- 1 - členské příspěvky, zápisné

- 2 - výstava

- 3 - bonitace

- 4 - ostatní poplatky

Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno člena pobočky (nemusí být shodné se jménem plátce).

Poplatky je možné slučovat na jeden příkaz nebo pošt.poukázku, případně je možné zaplatit přímo hospodářce pobočky. Pro platbu poštovní poukázkou je adresa majitele účtu, tj. předsedy a hospodáře p.s.:

Ing. Eva BAJGAROVÁ, Krasová 8, 614 00 Brno.

Pokud do 27. února 2021 nebude roční příspěvek zaplacen v hotovosti nebo připsán na účet, přestáváte být členy klubu a pro obnovení členství je nutné zaplatit znovu i zápisné!!

Uschovejte si doklad o zaplacení !

Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBORAktualizováno: 8.4.2021 v 19:01 hod.

Sprache/Language: