1.11.2020 - Celostátní speciální výstava kníračů včetně bonitace v termínu 21.11.2020 je ZRUŠENA

Z důvodu trvající pandemie koronaviru a nejistoty vyplývající z vládních nařízení jsme nuceni zrušit Celostátní speciální výstavu kníračů včetně bonitace malých a středních kníračů v termínu 21.11.2020 v Brně.

Uhrazené vstupní poplatky budou vráceny v plné výši.

Budeme se na Vás těšit, pokud to bude možné, na naší pravidelně pořádané výstavě v květnu 2021 – sledujte naše stránky.

 


25.10.2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

I přes současná bezpečnostně hygienická opatření si Vás dovolujeme informovat, že příprava naší Celostátní speciální výstavy kníračů včetně bonitace malých a středních kníračů v termínu 21.11.2020 dále pokračuje. Snad všichni jsme seznámeni se stávající epidemiologickou situaci a novými opatřeními. Pokud nedojde ze strany vlády k rozvolnění podmínek, (nyní je šance prakticky nulová), výstava i bonitace budou muset být zrušeny, příp. proběhnou v náhradním termínu. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat - sledujte naše stránky.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a zpřísňujícím se vládním opatřením je opět možné provést kontrolu vrhu veterinárním lékařem při čipování. OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00

Sekretariát a plemenná kniha ČKS jsou dočasně uzavřeny, úřední dny pro veřejnost jsou zrušeny. Urgentní vyřízení do pěti pracovních dní pouze na dotaz, vyřízení do jednoho pracovního dne nebo na počkání není možné.

 


21.11.2020 - CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KNÍRAČŮ A BONITACE MALÝCH A STŘEDNÍCH KNÍRAČŮ

Srdečně Vás zveme na Celostátní speciální výstavu kníračů všech velikostních a barevných rázů a na bonitaci malých a středních kníračů, kterou pořádá naše pobočka v sobotu dne 21. listopadu 2020 v kryté Hale kynologů KK Zetor Brno, Jedovnická 4394/7a, Brno - Vinohrady (GPS: 49°12'56.368"N, 16°40'32.900"E)

 Propozice a přihláška zde (pdf)                                          Propozice a přihláška zde (doc)                                       

Uzávěrka přihlášek na obě akce je 2. 11. 2020

19.9.2020 - DEN KNÍRAČE

Děkuji organizátorům a pomocníkům při akci DEN KNÍRAČE. Byla to opět vydařená akce, sešlo se 15 účastníků, občerstvení bylo zajištěno a počasí nám přálo. Tak příští rok znovu ...

Ing.Eva Bajgarová, předseda Jihomoravské pobočky

P Ř I P R A V U J E M E

21.11.2020 - CELOSTÁTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA SE ZADÁVÁNÍM TITULU CSV, bonitace malých a středních kníračů

výstava se bude konat v kryté hale v areálu Kynologického klubu Zetor Brno

 

Sledujte stránky naší pobočky, kde budou průběžně prováděny aktualizace informací o těchto akcích.


OSTRAVSKÝ KUNČIČÁK 2020

Oznámení o úmrtí členky

 

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustila naše dlouholetá členka MUDr. Eva Vránová – Milinovská. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, vzpomínku ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZRUŠENÍ AKCÍ POŘÁDANÝCH Jm pobočkou KCHK V DUBNU A KVĚTNU 2020

Na základě situace s nákazou koronavirem a vydaných opatření v naší republice jsme nuceni

zrušit

všechny naše plánované akce v dubnu a květnu 2020, tj. Den knírače 25.4.2020 a OKV kníračů a bonitace kníračů všech velikostních rázů 16.5.2020.

 Výstava bude zrušena zatím bez náhrady, Den knírače a bonitace budou alternativně přesunuty na podzim – dle vývoje situace.

 

Členské známky pro rok 2020 budou k vyzvednutí u Olgy Dřímalové jako každoročně, v případě naléhavé potřeby pro akce klubu bude možno známku zaslat členům po vyžádání (po domluvě na mailu drimalovaolga@seznam.cz ), zbytek rozdáme na podzim při našich akcích.

24.3.2020 - Schůze výboru Jihomoravské pobočky

Vzhledem k mimořádným opatřením schůze výboru Jihomoravské pobočky KCHK plánovaná na  31.3.2020, poté prozatím přesunuta na 7.4.2020 je od 31.3.2020 organizována formou e-mailové komunikace mezi členy výboru23.3.2020 - Dočasné úpravy ohledně fungování Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s., info z ČMKU

OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00.

Kontroly vrhu můžou provádět veterinární lékaři při čipování:

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, zašle chovatel po kontrole štěňat veterinárním lékařem ( veterinární lékař potvrdí zadní str. přihlášky k vrhu ) příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK ČR 1927 (na základě členského průkazu a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Korespondence mezi P KCHK a pobočkami KCHK a chovateli typu kopie krycího listu pro UPCH, zápisy, apod. je pokud možno omezena na korespondenci e-mailovou, popřípadě obyčejnou poštou.

Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

INFO z ČMKU:

Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas P ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání P ČMKU(zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

V současné nelehké době ČMKU apeluje na všechny chovatele, aby pečlivě zvažovali neodkladnost krytí svých fen. Mimořádná opatření vlády zásadně ovlivňují i možnosti prodeje a distribuce štěňat. Současné podmínky mohou být i prodlouženy, dobu možného omezení nelze odhadnout. Prosíme, chovejte s rozumem, plánujte své odchovy v závislosti na předběžném zájmu o ně. Vyvarujete se tím problémů s obtížným umísťováním štěňat ve vhodných podmínkách i problémů s neprodanými štěňaty.


Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBORAktualizováno: 10.11.2020 v 16:26 hod.

Sprache/Language: