P Ř I P R A V U J E M E

19.9.2020 - DEN KNÍRAČE

předpoklad zahájení v 11 hod. na  cvičišti Kynologického klubu v Brně, Králově Poli


21.11.2020 - CELOSTÁTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA SE ZADÁVÁNÍM TITULU CSV, bonitace malých a středních kníračů

výstava se bude konat v kryté hale v areálu Kynologického klubu Zetor Brno

 

Sledujte stránky naší pobočky, kde budou průběžně prováděny aktualizace informací o těchto akcích.


OSTRAVSKÝ KUNČIČÁK 2020

Oznámení o úmrtí členky

 

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustila naše dlouholetá členka MUDr. Eva Vránová – Milinovská. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, vzpomínku ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZRUŠENÍ AKCÍ POŘÁDANÝCH Jm pobočkou KCHK V DUBNU A KVĚTNU 2020

Na základě situace s nákazou koronavirem a vydaných opatření v naší republice jsme nuceni

zrušit

všechny naše plánované akce v dubnu a květnu 2020, tj. Den knírače 25.4.2020 a OKV kníračů a bonitace kníračů všech velikostních rázů 16.5.2020.

 Výstava bude zrušena zatím bez náhrady, Den knírače a bonitace budou alternativně přesunuty na podzim – dle vývoje situace.

 

Členské známky pro rok 2020 budou k vyzvednutí u Olgy Dřímalové jako každoročně, v případě naléhavé potřeby pro akce klubu bude možno známku zaslat členům po vyžádání (po domluvě na mailu drimalovaolga@seznam.cz ), zbytek rozdáme na podzim při našich akcích.

24.3.2020 - Schůze výboru Jihomoravské pobočky

Vzhledem k mimořádným opatřením schůze výboru Jihomoravské pobočky KCHK plánovaná na  31.3.2020, poté prozatím přesunuta na 7.4.2020 je od 31.3.2020 organizována formou e-mailové komunikace mezi členy výboru23.3.2020 - Dočasné úpravy ohledně fungování Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s., info z ČMKU

OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00.

Kontroly vrhu můžou provádět veterinární lékaři při čipování:

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, zašle chovatel po kontrole štěňat veterinárním lékařem ( veterinární lékař potvrdí zadní str. přihlášky k vrhu ) příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK ČR 1927 (na základě členského průkazu a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Korespondence mezi P KCHK a pobočkami KCHK a chovateli typu kopie krycího listu pro UPCH, zápisy, apod. je pokud možno omezena na korespondenci e-mailovou, popřípadě obyčejnou poštou.

Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

INFO z ČMKU:

Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas P ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání P ČMKU(zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

V současné nelehké době ČMKU apeluje na všechny chovatele, aby pečlivě zvažovali neodkladnost krytí svých fen. Mimořádná opatření vlády zásadně ovlivňují i možnosti prodeje a distribuce štěňat. Současné podmínky mohou být i prodlouženy, dobu možného omezení nelze odhadnout. Prosíme, chovejte s rozumem, plánujte své odchovy v závislosti na předběžném zájmu o ně. Vyvarujete se tím problémů s obtížným umísťováním štěňat ve vhodných podmínkách i problémů s neprodanými štěňaty.


POZOR - Upozornění k Oblastní klubové výstavě a bonitaci pořádané naší pobočkou v Brně 16.5.2020

Žádáme zájemce o výstavu a bonitaci kníračů 16.5.2020 v Brně - Králově Poli, aby s přihlašováním vyčkali do vyjasnění situace okolo koronavirové nákazy a hlavně zatím neposílali výstavní poplatky a poplatky za bonitaci, protože není jasné, zda se tyto akce budou vůbec konat.

Sledujte stránky naší pobočky, kde jsou průběžně prováděny aktualizace.

 


Nařízení vlády o zákazu pořádání veškerých kulturních, sportovních, spolkových, uměleckých a náboženských akcí

Vzhledem k nařízení vlády (platné do odvolání) se ruší některé výstavy Klubu chovatelů kníračů - bližší informace na stránkách www.kchk.cz

 


16.5.2020 - Oblastní klubová výstava a bonitace - ZRUŠENO

 Propozice a přihláška ke stažení zde:    Výstava.doc /Bonitace.doc      Výstava.pdf / Bonitace.pdf

 

Klub chovatelů kníračů ČR 1927 z.s. a Jihomoravská pobočka KCHK p.s. ve spolupráci s Kynologickým klubem Brno – Královo Pole

pořádají v sobotu 16. května 2020

na cvičišti Kynologického klubu v Brně – Králově Poli

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ

všech velikostních a barevných rázů

se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, ČKŠ, res.ČKŠ, ČKŠ-J,ČKŠ-V

a

BONITACI KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ
uzávěrka přihlášek 26. dubna 2020

 


AKTUALITY

Vítejte na nových webových stránkách Jihomoravské pobočky KCHK.

Na tvorbě stránek stále pracujeme, očekáváme i podklady k uveřejnění od členů naší pobočky.

Dotazník si můžete stáhnout zde DOTAZNÍK.pdfKontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBORAktualizováno: 18.6.2020 v 08:07 hod.

Sprache/Language: