Členská schůze Jihomoravské pobočky KCHK + platba členských příspěvků

Vzhledem k epidemiologické situaci a přijatým opatřením v této souvislosti není zatím možno uspořádat členskou schůzi naší pobočky. Proto bylo přistoupeno k provedení této schůze písemnou formou.

Dne 11.2.2021 byl členům pobočky zaslán zápis této schůze včetně zpráv členů výboru. Žádáme Vás, abyste do 18.2.2021 vyjádřili svůj souhlas se zněním této schůze, příp. zaslali připomínky na e-mail e.bajgarova@volny.cz

Dále připomínáme, že je do 25.2.2021 nutno zaplatit členské příspěvky :

- jednorázové zápisné do klubu ........ 350.- Kč

- základní členský příspěvek ............ 400.- Kč

- studenti, důchodci a nezaměstnaní déle jak 6 měsíců ......250.- Kč

Termín zaplacení členských příspěvků : do 25. února 2021

Všechny klubové poplatky je nutné platit na účet 670100-2208620988/6210 MBank, buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A" (nikoliv „C"). Vždy je třeba uvést číslo variabilního symbolu:

- 1 - členské příspěvky, zápisné

- 2 - výstava

- 3 - bonitace

- 4 - ostatní poplatky

Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno člena pobočky (nemusí být shodné se jménem plátce).

Poplatky je možné slučovat na jeden příkaz nebo pošt.poukázku, případně je možné zaplatit přímo hospodářce pobočky. Pro platbu poštovní poukázkou je adresa majitele účtu, tj. předsedy a hospodáře p.s.:

Ing. Eva BAJGAROVÁ, Krasová 8, 614 00 Brno.

Pokud do 27. února 2021 nebude roční příspěvek zaplacen v hotovosti nebo připsán na účet, přestáváte být členy klubu a pro obnovení členství je nutné zaplatit znovu i zápisné!!

Uschovejte si doklad o zaplacení !

PF 2021

1.11.2020 - Celostátní speciální výstava kníračů včetně bonitace v termínu 21.11.2020 je ZRUŠENA

Z důvodu trvající pandemie koronaviru a nejistoty vyplývající z vládních nařízení jsme nuceni zrušit Celostátní speciální výstavu kníračů včetně bonitace malých a středních kníračů v termínu 21.11.2020 v Brně.

Uhrazené vstupní poplatky budou vráceny v plné výši.

Budeme se na Vás těšit, pokud to bude možné, na naší pravidelně pořádané výstavě v květnu 2021 – sledujte naše stránky.

 


25.10.2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

I přes současná bezpečnostně hygienická opatření si Vás dovolujeme informovat, že příprava naší Celostátní speciální výstavy kníračů včetně bonitace malých a středních kníračů v termínu 21.11.2020 dále pokračuje. Snad všichni jsme seznámeni se stávající epidemiologickou situaci a novými opatřeními. Pokud nedojde ze strany vlády k rozvolnění podmínek, (nyní je šance prakticky nulová), výstava i bonitace budou muset být zrušeny, příp. proběhnou v náhradním termínu. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat - sledujte naše stránky.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a zpřísňujícím se vládním opatřením je opět možné provést kontrolu vrhu veterinárním lékařem při čipování. OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00

Sekretariát a plemenná kniha ČKS jsou dočasně uzavřeny, úřední dny pro veřejnost jsou zrušeny. Urgentní vyřízení do pěti pracovních dní pouze na dotaz, vyřízení do jednoho pracovního dne nebo na počkání není možné.

 


21.11.2020 - CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KNÍRAČŮ A BONITACE MALÝCH A STŘEDNÍCH KNÍRAČŮ

Srdečně Vás zveme na Celostátní speciální výstavu kníračů všech velikostních a barevných rázů a na bonitaci malých a středních kníračů, kterou pořádá naše pobočka v sobotu dne 21. listopadu 2020 v kryté Hale kynologů KK Zetor Brno, Jedovnická 4394/7a, Brno - Vinohrady (GPS: 49°12'56.368"N, 16°40'32.900"E)

 Propozice a přihláška zde (pdf)                                          Propozice a přihláška zde (doc)                                       

Uzávěrka přihlášek na obě akce je 2. 11. 2020

19.9.2020 - DEN KNÍRAČE

Děkuji organizátorům a pomocníkům při akci DEN KNÍRAČE. Byla to opět vydařená akce, sešlo se 15 účastníků, občerstvení bylo zajištěno a počasí nám přálo. Tak příští rok znovu ...

Ing.Eva Bajgarová, předseda Jihomoravské pobočky

P Ř I P R A V U J E M E

21.11.2020 - CELOSTÁTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA SE ZADÁVÁNÍM TITULU CSV, bonitace malých a středních kníračů

výstava se bude konat v kryté hale v areálu Kynologického klubu Zetor Brno

 

Sledujte stránky naší pobočky, kde budou průběžně prováděny aktualizace informací o těchto akcích.


OSTRAVSKÝ KUNČIČÁK 2020

Oznámení o úmrtí členky

 

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustila naše dlouholetá členka MUDr. Eva Vránová – Milinovská. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, vzpomínku ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZRUŠENÍ AKCÍ POŘÁDANÝCH Jm pobočkou KCHK V DUBNU A KVĚTNU 2020

Na základě situace s nákazou koronavirem a vydaných opatření v naší republice jsme nuceni

zrušit

všechny naše plánované akce v dubnu a květnu 2020, tj. Den knírače 25.4.2020 a OKV kníračů a bonitace kníračů všech velikostních rázů 16.5.2020.

 Výstava bude zrušena zatím bez náhrady, Den knírače a bonitace budou alternativně přesunuty na podzim – dle vývoje situace.

 

Členské známky pro rok 2020 budou k vyzvednutí u Olgy Dřímalové jako každoročně, v případě naléhavé potřeby pro akce klubu bude možno známku zaslat členům po vyžádání (po domluvě na mailu drimalovaolga@seznam.cz ), zbytek rozdáme na podzim při našich akcích.

Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBORAktualizováno: 12.2.2021 v 07:44 hod.

Sprache/Language: